Jdi na obsah Jdi na menu
 


sponzoring

3. 4. 2013

Ve druhé polovině roku 2019 až 2022 připravuji ve spolupráci s českými a zahraničními galeristy řadu výstav. Jedná se o projekty a samostatné výstavy po Evropě, Asii i Americe. Vzhledem k technické i finanční náročnosti výstav, obracím se touto cestou na mecenáše umění, sponzory a dále na všechny s pozitivním přístupem k umění. Pro jednotlivce i firmy nabízím po domluvě možnost reklamy na mých stránkách a v případě domluvy na finanční podpoře pro zajištění výstav i účinnou propagaci v Česku i v zahraničí.

 

 

 

Podmínky sponzorství  výstavy, případně výstav:

Statut

 • patron výstavy
 • hlavní sponzor výstavy
 • sponzor výstavy

Patron výstavy:

 • baner s logem na všech výstavách cca 1m2
 • logo s udáním stupně sponzorství na všech tiskovinách
 • na vernisáži jmenovat firmu, zástupce…
 • účast v katalogu logem
 • obdrží 2ks katalogů zdarma, další po domluvě

Hlavní sponzor:

 • Logo na všech výstavách
 • Logo s udáním stupně sponzorství na všech tiskovinách
 • Logo jako součást katalogu
 • Obdrží 2 ks katalogů zdarma

Sponzor:

 • Textově uveden ve všech výstavách
 • V katalogu zařazen mezi sponzory
 • Obdrží 2ks katalogů zdarma

Sepsat smlouvu na dobu sponzorství, určit podmínky prezentace, opakovaný sponzor uveden jako stálý apod.

V případě zájmu o spolupráci použijte rubriku

_______________________________________________________________________

request for sponsorship

 

In the second half of 2019 - 2022 I prepar in cooperation with Czech and foreign gallerists number of exhibitions. These projects and solo exhibitions in the Europe, Asia and America. Due to technical and financial requirements of exhibitions , I am writing this way to the patron of the arts , sponsors, and all with a positive attitude to art . For individuals and companies offering after agreement the possibility of advertising on my site and if agreed upon financial support to ensure the effective promotion and exhibitions in the Czech Republic and abroad.

 

 

Terms sponsorship of exhibitions or exhibitions :

 

statute

 

patron of the exhibition

main sponsor of the exhibition

sponsor exhibitions

Patron of the exhibition :

 

banner with the logo on all the shows about one square meter

logo indicating the degree of sponsorship on all printed materials

at the opening appoint a company representative ...

participation in the catalog logo

2p receive a free catalog , other by appointment

Main sponsor:

 

Logo on all shows

Logo indicating the degree of sponsorship on all printed materials

Logo as part of the catalog

Receive a free catalog 2 pc

Sponsor:

 

Lyrically included in all exhibitions

The catalog included among the sponsors

Receive a free catalog 2p

Draw up a contract for sponsorship , determine the conditions of presentation, repeated sponsor listed as stable , etc.